Dose

Dose

Dose – Đong (liều lượng) . Liều lượng là một thuật ngữ kỹ thuật đơn giản thường dùng để chỉ lượng cà phê xay được sử dụng để pha chế một tách cà phê nhất định, mặc dù nó cũng có thể được áp dụng cho các kỹ thuật pha chế khác nhau, nhưng phổ biến nhất là trong kỹ thuật Espresso.