Ethyl Acetate (EA)

Ethyl Acetate (EA)

Ethyl Acetate (EA)- Một Ester xuất hiện tự nhiên (có trong trong trái cây và rau quả) có thể được phân lập và sử dụng như một dung môi để liên kết và loại bỏ caffein khỏi cà phê nhân (xem quy trình khử Caffeine).

Quy trình khử caffeine bằng EA

Đầu tiên, cà phê được phân loại và hấp trong 30 phút dưới áp suất thấp để mở các lỗ xốp của hạt cà phê và chuẩn bị cho quá trình khử caffeine. Cà phê được đặt trong dung môi của nước hòa với etyl axetat, lúc này EA sẽ bắt đầu liên kết với muối của axit chlorogenic bên trong hạt (Trong hạt, caffein hiện diện dưới dạng muối của axit chlorogenic). Bể chứa sẽ được xả và thực hiện lại chu trình trong vòng tám giờ cho đến khi không còn phát hiện thấy caffeine.

Hạt được hấp một lần nữa để loại bỏ các dấu vết ethyl acetate, mặc dù EA chỉ gây hại cho con người với hàm lượng rất cao (400 phần triệu trở lên). Cà phê sau đó được sấy khô và đánh bóng, sẵn sàng cho tiêu dùng