Eugenioides

Eugenioides

Cây cà phê Robusta có thể được biết đến như là họ hàng thương mại và kém hơn của Arabica, nhưng nếu không có nó, chúng ta sẽ không có Arabica ngày nay. Robusta thực sự là cây cha (cũng có thể là mẹ) của Arabica, và loài cha (hoặc mẹ) mà Robusta đã kết hợp để sinh ra Arabica được gọi là Coffea Eugenioides. Loài này hầu như không được nhân giống để canh tác và chỉ được chú ý gần đây. Nhà sản xuất Colombia Camilio Marisande đã thử nghiệm các giống độc đáo và quý hiếm trong những năm gần đây.