Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Fair trade coffee

Lối tắt:

Thật tò mò khi lưu ý rằng chứng nhận thương mại bình đẳng hầu như không được nhìn thấy trong lĩnh vực cà phê đặc sản và các cửa hàng và nhà rang xay thuộc làn sóng thứ ba trên toàn thế giới. Điều này thực sự là vì thương mại công bằng được thiết kế để bảo vệ người trồng chống lại sự thay đổi của thị trường thương mại. Trong lĩnh vực đặc sản, nơi chất lượng cà phê có thể cung cấp giá cao hơn gấp đôi so với giá thị trường, thương mại công bằng có ý nghĩa ít hơn.

Nói cách khác, chứng chỉ này có những ưu và nhược điểm trong lĩnh vực thương mại. nguyên lý chính của nó là các nhà sản xuất thương mại công bằng sẽ luôn nhận được một mức giá ít nhất đáp ứng được chi phí sản xuất. Thị trường thương mại C (commercial market) luôn dao động, vì vậy tại một số thời điểm, giá thị trường có thể khiến cà phê không có giá trị tăng trưởng. Khi đó, các giao dịch thương mại công bằng có thể được sắp xếp khi thị trường thấp, tuy nhiên người trồng sau đó bỏ lỡ giá cao khi thị trường có một bước đi lên. Đây là một vấn đề phức tạp, nhưng các mục tiêu của thương mại công bằng nên được hỗ trợ, vì đây là một chương trình có khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự trong lĩnh vực cà phê hàng hóa.

Trước C market – Thị trường hàng hóa
Sau Shade Grown Coffee – Cà phê trồng dưới bóng râm