Fines

Fines

Fine là những hạt nhỏ nhất được tạo ra khi bạn xay cà phê, chúng có thể được định nghĩa là bất kỳ hạt nào có đường kính nhỏ hơn 100 micromet. Fine cũng có thể hiểu là bất kỳ hạt nào nhỏ hơn phần lớn của các hạt được xay ra, hoặc bất kỳ hạt nào chỉ bao gồm các mảnh tế bào.

Tuy nhiên, theo bất kỳ định nghĩa nào, hạt fine là cực kỳ quan trọng đối với quá trình chiết xuất cà phê Espresso. Chiết xuất cà phê Espresso phụ thuộc vào sự xói mòn từ bề mặt của các hạt (M Petracco, 2005), có nghĩa là diện tích bề mặt hạt mịn cao là điều cần thiết để chiết xuất tốt cà phê Espresso.

Fines Migration – Sự dịch chuyển hạt mịn

“Fines Migration” đề cập đến ý tưởng rằng những hạt mịn này sẽ di chuyển xuống dưới lớp cà phê trong quá trình pha chế Espresso. Trong một shot, các hạt fine duy chuyển thông qua khối cà phê theo theo dòng chảy của nước, cho đến khi chúng bị cản lại bởi lưới lọc (basket), tại đây fine có xu hướng tích lũy và tạo thành một lớp dày đặc. Lớp này giữ lại các hạt mịn và trở thành rào cản lớn đối với dòng chảy trong vài giây đầu tiên của quá trình chiết xuất.

Theo các nghiên cứu của Baristahustle, các hạt mịn chỉ duy chuyển xuống phía dưới trong quá trình chiết xuất (khi nước được bơm vào puck) và không bị ảnh hưởng nhiều bởi các thao tác chuẩn bị puck. Tác động của quá trình này được nghiên cứu sâu hơn trong một số bài viết khác.