Flavour

Flavour

Flavour – Hương vị là ấn tượng tổng thể về một thực phẩm, theo định nghĩa kỹ thuật, hương vị là sự kết hợp của vị giác (taste), mùi (aroma) và cảm giác miệng (mouthfeel).

Trong tiếng Việt, flavour được hiểu nôm na là hương vị, taste là vị và aroma là mùi hương, tuy nhiên cách hiểu này thường không thể hiện rõ sự khác biệt cũng như mối tương quan giữa các thuộc tính trên. Một cách đơn giản, ta có thể hình dung Flavor = Aroma + Taste + mouthfeel.

Hương vị là cách bộ não của chúng ta tổng hợp hương thơm, mùi vị và kết cấu thành một trải nghiệm tổng thể – winefolly

Ngôn ngữ cảm quan được sử dụng xung quanh hương vị có thể rất khó hiểu, nhưng nếu bạn nắm chắc những ý tưởng cơ bản này, bạn sẽ có thể làm việc theo cách của mình cho dù bất kỳ hương vị nào.