Flow rate

Flow rate

Flow rate – Lưu lượng hay tốc độ dòng chảy, thường dùng để chỉ thời gian nước đi qua cà phê để hình thành chiết xuất trong cốc. Tốc độ dòng chảy có tác động nhiều nhất với kỹ thuật Espresso hoặc pha Pour-over (Drip), trong khi đó phương pháp pha cà phê duy nhất không sử dụng thuật ngữ Flow rate là full-immersion – tức ngâm cà phê hoàn toàn trong nước (pha với French press). Và trong hầu hết các kỹ thuật, Flow rate phụ thuộc vào kích thước cà phê xay tiếp đến là áp xuất.

Nếu cà phê được nghiền mịn hơn, nước khó đi qua lớp bột cà phê hơn, khi đó tốc độ dòng chảy sẽ chậm lại. Ngược lại, khi xay cà phê thô hơn, có nhiều khoảng trống hơn giữa các hạt và tốc độ dòng chảy sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, Giống như tất cả các yếu tố khác khi pha cà phê, chúng ta phải coi tốc độ dòng chảy là một phần của phương trình lớn hơn với nhiều biến, nhiều quy tắc hơn. Một tách Espresso tiêu chuẩn thường có tốc độ dòng chảy là 25 giây. Và điều này hoàn toàn có thể thay đổi, tùy thuộc vào cà phê và máy xay, tỷ lệ pha, tốc độ dòng chảy có thể dao động đáng kể miễn là đạt được kết quả tối ưu.