Full City Roast

Full City Roast

Full City Roast là tên gọi để chỉ mức độ rang (Dark Roast) của hạt cà phê có màu đậm hơn so với rang City Roast. Trong cách rang này, đậu rang qua vết nứt đầu tiên, nhưng dừng lại trước khi đến vết nứt thứ hai. Hầu hết hạt cà phê Full City Roast sẽ rất khô, với các mảng dầu không liên tục. Cà phê được pha từ Full City Roast thường mất đi một số đặc điểm của cà phê xanh.

Cà phê Brazil rang Full City Roast điển hình ở 225°C

Để dễ dàng hình dung, ta sẽ phân loại cà phê rang một cách tương đối theo 3 mức độ rang sau đây:

  1. Cinnamon roast – Light Roast (gọi chung là Light Roast)
  2. Medium Roast / American Roast, City Roast
  3. Dark Roast / Full city roast, Vienna Roast, French Roast, Italian Roast

Với hương vị rang chiếm ưu thế, đường tự nhiên trong hạt giảm đáng kể do phản ứng caramel hóa, và tính axit bị triệt tiêu gần như hoàn toàn. Điều này làm cho Full City Roast có cảm nhận chung là heavy body (rất đậm đà) và đồng nhất (vì đã mất các hương vị gốc, đặc trưng của hạt).

Trong một số trường hợp, Full City Roast còn được gọi là Viennese Roast, Light French Roast, Light Espresso Roast.