Hybrido de Timor

Hybrido de Timor

Hybrido de Timor là tên gọi khác của giống cà phê Timor, một giống lai giữa cây cà phê Robusta và Cà phê Arabica. Hybrido de Timor được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1940 trên đảo Timor ở Indonesia với khả năng chống bệnh gỉ sắt mạnh mẽ được duy truyền từ giống cà phê Robusta