Methylene clorua (MC)

Methylene clorua (MC)

Metylen Clorua là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi có mùi ngọt được sử dụng làm dung môi trong quá trình khử Caffeine khỏi cà phê nhân xanh.

Khử Caffeine bằng Metylen Clorua

Quá trình khử caffein bằng Metylen Clorua cũng giống như quá trình xử lý Etyl Axeta (EA) với một điểm khác biệt chính. Bởi vì MC không xuất hiện tự nhiên trong thực vật, nên cà phê đã khử caffein tạo thành không thể được dán nhãn là “đã khử caffein tự nhiên”. (naturally decaffeinated).

Tuy vậy, MC đã được một số tổ chức y tế xác định là không gây nguy hiểm cho sức khỏe với số lượng dưới 10 phần triệu (10 PPM hay 0,001%). Trong cà phê đã khử caffein MC, MC vẫn còn ở dạng vết, dưới 1 PPM. Hơn nữa, MC rất dễ bay hơi và bay hơi ở 40°C. Trong khi đó nhiệt độ cao của quá trình rang (khoảng 204°C) và pha chế (khoảng 93°C), rất khó có khả năng MC còn lại trong đồ uống cuối cùng.