Mundo Novo

Mundo Novo

Giống cà phê Mundo Novo là kết quả lai tạo tự nhiên giữa các giống Bourbon và Typica được tìm thấy ở Mineiros do Tiete, Sao Paulo, Brazil. Hạt giống của các cây cà phê ban đầu được trồng ở khu đô thị Novo Mundo, ngày nay được gọi là Urupês. Giống này được phát hiện vào năm 1943, và trồng rộng rãi bởi nông dân ở Brazil từ năm 1952.