Parchment

Parchment

Lớp vỏ trấu mỏng và cứng tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh hạt cà phê (bên trong là lớp vỏ lụa và nhân cà phê). Parchment còn được gọi là parche (tiếng Pháp), pergamino (tiếng Tây Ban Nha). Xem thêm cấu tạo quả cà phê để hiểu rõ hơn.

Vỏ trấu sau khi tách riêng khỏi cà phê

Sau quá trình chế biến ướt, lớp vỏ trấu thường được để lại trên hạt cà phê nhân thô trong quá trình lưu trữ vì nó giúp bảo vệ hạt cà phê cho đến khi chúng bị xát bỏ, cùng với vỏ lụa trước khi rang.