Preinfusion

Preinfusion

Preinfusion (Pre-infusion ; Pump Preinfusion) là thuật ngữ chỉ quá trình tăng áp suất trong giai đoạn đầu của việc chiết xuất Espresso, trong đó nước nóng được xả vào cà phê khô với áp lực tiếp xúc rất thấp (gần như là chỉ làm ướt cà phê), sau đó mới tăng dân lên áp suất tiêu chuẩn. Vấn đề này được đề cập rõ hơn trong Áp suất – Chìa khóa hương vị Espresso

Trong giai đoạn đầu của việc pha cà phê Espresso, máy bơm sẽ nén lên lớp bột cà phê một dòng nước với áp suất rất lớn (trong khoảng 9 bar), Việc này ảnh hưởng rất tiêu cực đến chất lượng Espresso nếu các thao tác kỹ thuật trước đó không được thực hiện tốt. (như việc xuất hiện các kênh lưu dẫn – Channeling, hoặc bị ngẹt- Compact layer). Nhằm giải quyết vấn đề này, Một số máy Espresso đả cải tiến để có thể tăng áp một cách chậm dần trong khoảng vài giây trước khi đạt áp xuất cực đại – Quá trình tăng áp này được gọi là