Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Round / Roundness – Tính cân bằng

Lối tắt:

Thuật ngữ cảm quan biểu thị một loại cà phê có hương vị cân bằng (well-balanced), các đặc điểm về cảm quan ở mức độ phù hợp, không có đặc tính hương vị nào chiếm ưu thế so với các loại khác.

Trước Quinine – Chất đắng
Sau Smoky / Smokey – Mùi khói