Selective Picking

Selective Picking

Một phương pháp thu hoạch cà phê, trong đó người nông dân chỉ chọn bằng tay những quả đả chín đỏ. Điều này đảm bảo chất lượng cà phê cao bởi vì trên hầu hết các cây cà phê, tất cả quả sẻ không chín cùng một lúc mà chín lần lượt kéo dài trong vài tháng.