Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Selective Picking – Hái chọn lọc

Lối tắt:

Một phương pháp thu hoạch cà phê, trong đó người nông dân chỉ chọn bằng tay những quả đả chín đỏ. Điều này đảm bảo chất lượng cà phê cao bởi vì trên hầu hết các cây cà phê, tất cả quả sẻ không chín cùng một lúc mà chín lần lượt kéo dài trong vài tháng.

Trước Rust – Bệnh gỉ sắt
Sau SHB – Strictly Hard Bean