Shade Grown Coffee

Shade Grown Coffee

Thuật ngữ Shade Grown Coffee chỉ cà phê được trồng dưới tán cây. Bằng cách này các cây cao tự nhiên cung cấp một phần tán rộng che chắn cà phê khỏi ánh nắng trực tiếp, duy trì nhiệt độ phù hợp hơn và làm chậm sự phát triển tổng thể trong quá trình nuôi quả. Điều này giúp các hạt cà phê được tích lũy nhiều chất dinh dưỡng hơn hương vị phát triển đầy đủ và phong phú hơn

Khu vực canh tác tác Shade Grown Coffee

Hiện nay các khu vực chủ yếu canh tác cà phê dưới bóng râm (hầu hết thuộc giống Arabica) bao gồm Venezuela , Peru, Colombia, Trung Mỹ và Mexico cũng như một số khu vực ở châu Phi, Indonesia và Ấn Độ. Ở hầu hết các khu vực khác, cà phê chủ yếu được trồng theo cách Full Sun (hoặc Sun-grown) tức không có cây che bóng.

Tiêu chuẩn cho cà phê bóng râm

Tiêu chuẩn về Shade Grown Coffee được quản lý bởi Trung tâm Chim di cư Smithsonian (SMBC), Viện Smithsonian đã tiên phong đề xuất định nghĩa về cà phê trồng dưới bóng râm như một trong các tiêu chuẩn của Cà phê bình đẳng (Fair Traded Coffee) đồng thời cũng vạch ra các tiêu chí cụ thể khác như cà phê thân thiên với chim (Bird Friendly)

Các khái niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn hệ sinh thái trong hoạt động canh tác sản xuất cà phê, nhằm bảo vệ hệ động vật hoang dã bản địa, đặc biệt là quần thể chim di cư của Trung Mỹ, mặt khác cũng đem lại lợi ích cho sức khỏe và môi trường sống của chính người nông dân.