Silverskin

Silverskin

Đây là lớp màng rất mỏng trong cùng của quả cà phê, bao bọc và bám chặt vào vào hạt cà phê.

Một số nhà chế biến cà phê thường để lại vỏ lụa (silverskin) trên hạt cà phê như một lớp bảo vệ tự nhiên lớp vỏ này sau đó sẽ tự hủy trong quá trình rang cà phê. Một số nhà chế biến khác thường cho cà phê nhân thô vào các máy đánh bóng để loại bỏ hoàn toàn lớp vỏ này.