Smoky/Smokey

Smoky/Smokey

Một thuật ngữ cảm quan miêu tả hương vị cà phê – mùi thơm đặc trưng của thực phẩm bị cháy, hoặc gỗ bị cháy, “mùi khói” được xem như một đặc tính tích cực và thường được sử dụng bởi cuppers ( chuyên gia thử nếm cà phê chuyên nghiệp ) để biểu thị mức độ rang sẫm màu (dark-roasted). Đôi khi người ta còn dùng thuật ngữ “burnt” thay cho “Smokey