Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

SHB – Strictly Hard Bean

Lối tắt:

Trước hết, ta cần biết cà phê SHG (Strictly High Grown) là thuật ngữ chỉ các cây cà phê được trồng ở độ cao Trên 1.200 mét (4.000 feet) so với mực nước biển. Với độ cao trên 1200m cây cà phê có chu kỳ sinh trưởng kéo dài, quá trình tích lũy dưỡng chất trong hạt cà phê lâu hơn, nên hạt có cấu trúc cứng chắc với hương vị phong phú và cân bằng hơn. hạt từ các quả cà phê này được gọi là Strictly Hard Bean.

Hard Bean & Soft beans

Hard Bean” (HB) và “Soft beans” (SB) tạm dịch là “Hạt cứng” và “hạt mềm” là hai khái niệm phân loại độ “chắc” của cà phê hạt khi sinh trưởng ở những độ cao khác nhau. Cây cà phê sinh trưởng  ở độ cao hơn 1200 mét. Ở độ cao này, cây cà phê có chu kỳ sinh trưởng kéo dài, quá trình tích lũy dưỡng chất trong hạt cà phê lâu hơn, nên hạt có cấu trúc cứng chắc với hương vị phong phú và cân bằng hơn.

Ngược lại Soft Bean (tạm dịch hạt mềm/xốp) đề cập đến hạt cà phê được trồng ở độ cao thấp hơn 900 mét trên mực nước biển. Những hạt cà phê trồng ở độ cao thấp có xu hướng xốp và nhẹ hơn so với hạt Hard Bean.

Ngoài Hard Bean và Solf bean, ta còn có thể bắt gặp “Good Hard Beans” hay “Medium Hard Beans” lần lượt để chỉ mức độ cao và thấp hơn Hard Bean. Các khái niệm này thường được sử dụng ở Trung Mỹ như một cơ sở cho hệ thống phân loại chất lượng cà phê.

Trước Selective Picking – Hái chọn lọc
Sau Terroir – Điều kiện tối thích