Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Sustainable coffee – Cà phê bền vững

Lối tắt:

Mặc dù Mặc dù không có định nghĩa rõ ràng song khái niệm này đề cập đến việc canh tác cà phê theo cách bảo tồn thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường và cung cấp sinh kế tốt hơn cho những người tham gia sản xuất ra loại cà phê đó.

Ngày nay SCA (Specialty Coffee Association)  đã và đang nỗ lực làm nên hệ thống hướng dẫn đáng tin cậy để xác định “một ly cà phê bền vững” thực sự là gì.

Trước Specialty Coffee