Sweetness

Sweetness

Thuật ngữ Sweetness (Ngọt)  được sử dụng bởi cuppers (chuyên gia thử nếm cà phê) để mô tả cường độ của các hợp chất đường có trong cà phê.

Khi nói đến cà phê, ngọt ngào – Sweetness là một khái niệm phản trực giác, khách quan mà nói cà phê có vị đắng. Tuy nhiên, không có gì lạ khi bạn tìm thấy một túi cà phê được ghi chú hương vị như va-ni, chocolate, caramel,.. và một số ngọt ngào khác. Khi người ta nói về cà phê, họ chỉ đề cập đến việc việc thêm đường hay vào đó, một ghi chú hương vị caramel không có nghĩa là caramel đã được thêm vào cà phê của bạn. Nó chỉ có nghĩa là sự kết hợp của các phân tử hương vị trong cà phê rang có thể để lại ấn tượng của một hương vị caramel trên lưỡi của bạn.

Giống như rất nhiều thứ liên quan đến cà phê, yếu tố cảm quan như Sweetness thường mơ hồ, khó nắm bắt, và khó đạt được sự thống nhất chung. Một số người tin rằng vị ngọt – tiêu biểu như đường caramen đến từ quá trình rang và là tồn dư của một lượng đường tự nhiên, hay còn gọi Carbohydrate. Số khác cảm thấy rằng vị ngọt cảm nhận được trong cà phê chủ yếu là do các hợp chất hương vị khác để lại các liên tưởng dựa trên kinh nghiệm vị giác của mỗi người, ví như táo, dâu tây…