Tapping

Tapping

Sau khi nén, một số Barista dùng chính Tamper để gõ vào thành tay pha nhằm làm rơi đi phần bột cà phê bám trên thành tay pha. Về mặt kỹ thuật, Thao tác Tapping không sai, nhưng nếu gõ/thổ quá mạnh sẽ làm hở phần bột cà phê sát thành tay pha và gây ra Channeling. Trên thực tế, một ích cà phê dính trên thành chỉ là vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến chiết xuất cà phê, nhưng channeling lại là 1 vấn đề rất lớn vì nó gây nên hiện tượng chiết xuất không đều, và có nguy cơ làm hỏng một Shot Esprresso.

Xem thêm : Các thao tác kỹ thuật khi làm Espresso