Taste

Taste

Taste hiểu một cách đơn giản nghĩa là Vị, cùng với aroma (mùi hương) và mouthfeel (cảm giác) ba thuộc tính này làm nên cảm nhận về hương vị cà phê (tức flavour). Trong ngành thực phẩm nói chung. Taste được hiểu là miêu tả cảm giác trên lưỡi gồm có đắng, chua, cay, mặn, ngọt và umami.

Tatste – Vị giác liên quan đến cách lưỡi và miệng của chúng ta tương tác với thức ăn và đồ uống – winefolly

Tatste, Aroma & Flavor

Mặc dù có liên quan trực tiếp với nhau nhưng hương vị (flavor), mùi thơm (aroma) và vị (taste) không thể hoán đổi cho nhau. Taste có có thể hiểu như vị giác và đề cập đến các giác quan bên trong miệng, mà chủ yếu là từ lưỡi. Aroma – tức mùi hương xuất hiện bên trong mũi và liên quan đặc biệt đến khứu giác. Cuối cùng hương vị (flavor) là khi cảm giác có được khi và tastearoma hội tụ

Taste Profile

Trong thực tế khái niệm Taste profile có một định nghĩa khó rất nắm bắt và thậm chí không có một bài viết nào tại Wikipedia cho khái niệm này. Riêng với phạm trù ngành cà phê. Những khái niệm đầu tiên về việc mô tả chính xác và thống nhất các đặc tính hương vị đã khởi xướng từ khoảng 20 năm trước bởi SCAA (Specialty Coffee Association of America) và kết quả là Vòng tròn hương vị cà phê (Coffee Taster’s Flavor Wheel) đầu tiên ra đời.

Các nghiên cứu của WCR (World Coffee Research) đã cho ra đời hệ thống thuật ngữ cảm quan mô tả hương vị cà phê (Coffee Lexicon) và xác định hơn 110 đặc tính hương vị có trong cà phê. Điều này cho phép chúng ta có thể hiểu rõ hơn những gì làm ta thích hoặc không thích trong cà phê và điều chỉnh công tác sản xuất và thu mua cho phù hợp.

Taste of the roast – Vị rang

Một trong những thuật ngữ thường nhắc đến khi nói về hương vị cà phê. Taste of the roast mô tả các cảm giác khác nhau liên quan đến cà phê rang sẫm , bao gồm hương vị carame, vị cay hăng (pungent notes).. ngược lại với các đặc tính của cà phê rang nhạt (light-roasted)