Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với nghĩa gốc, vì vậy Prime luôn tiếp thu các đóng góp từ bạn đọc! Trân trọng!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

DMCA.com Protection Status

Taste / Taste Profile – Đặc tính hương vị

Lối tắt:

Taste hiểu một cách đơn giản nghĩa là Vị, cùng với Aroma (mùi hương) và Tactile ba thuộc tính này làm nên cảm nhận về hương vị cà phê (tức Flavour). Trong ngành thực phẩm nói chung, Taste được hiểu là miêu tả cảm giác trên lưỡi gồm có đắng, chua, cay, mặn, ngọt và umami.

Chất lượng hương vị tổng thể của cà phê bao gồm nhiều thuộc tính như: body (độ mạnh), aroma( hương), acidity (độ chua), sweetness / bitterness (vị ngọt/vị đắng), finish/aftertaste (hậu vị) , flavor defects (các dấu hiệu khiếm khuyết/ lỗi hương vị)..

Những vấn đề liên quan đến Taste Profile  

Trong thực tế khái niệm Taste profile có một định nghĩa khó rất nắm bắt và thậm chí không có một bài viết nào tại Wikipedia cho khái niệm này. Riêng với phạm trù ngành cà phê. Những khái niệm đầu tiên về việc mô tả chính xác và thống nhất các đặc tính hương vị đã khởi xướng từ khoảng 20 năm trước bởi SCAA (Specialty Coffee Association of America) và kết quả là Vòng tròn hương vị cà phê (Coffee Taster’s Flavor Wheel) đầu tiên ra đời.

Gần đây, các nghiên cứu của WCR (World Coffee Research) đã cho ra đời hệ thống thuật ngữ cảm quan mô tả hương vị cà phê (Coffee Lexicon) và xác định hơn 110 đặc tính hương vị có trong cà phê . Đồng thời, với việc SCAA cập nhật lại Vòng tròn Hương vị Cà phê đã mở ra một bước tiến mới về đánh giá cảm quan cà phê một cạc khách quan. Điều này cho phép chúng ta có thể hiểu rõ hơn những gì làm ta thích hoặc không thích trong cà phê và điều chỉnh công tác sản xuất và thu mua cho phù hợp.

Taste Of The Roast – Vị rang

Một trong những thuật ngữ thường nhắc đến khi nói về hương vị cà phê. Taste Of The Roast mô tả các cảm giác khác nhau liên quan đến cà phê rang sẫm , bao gồm hương vị carame, vị cay hăng (pungent notes).. ngược lại với các đặc tính của cà phê rang nhạt (light-roasted)

Trước Taint – Khiếm khuyết liên quan đến hương (mùi)