Terroir

Terroir

Terroir là một thuật ngữ thường được áp dụng cho rượu vang, và bắt nguồn từ tiếng Pháp “Terre”, có nghĩa là đất (Land). Terroir đề cập đến vai trò đa dạng của các yếu tố tự nhiên như môi trường (khí hậu, thổ nhưỡng, hệ sinh thái động thực vật), phương thức canh tác và đặc tính của cây trồng tạo thành một môi trường sinh trưởng cụ thể và có thể ảnh hưởng đến cây trồng tại nơi đó, bao gồm cả cá nhân tố hình thành do con người như tập quán canh tác, thực hành nông nghiệp.

Trong ngành cà phê, Terroir là sự hợp lưu của nhiều yếu tố khác nhau có thể tác động mạnh mẽ và định hình hương vị cà phê trước khi nó được rang và chiết xuất. Mỗi yếu tố (thuộc về tự nhiên & nhân tạo) có các thuộc tính phức tạp của riêng của nó, nhưng không yếu tố nào trong số đó có ý nghĩa động độc lập.

Các thương hiệu cà phê sản đã khởi xướng khái niệm Terroir để giáo dục người tiêu dùng về chất lượng cà phê thông qua việc liên kết hương vị tự nhiên với giá trị trung tâm của nguồn gốc. Giống như rượu vang, cà phê mang đặc điểm của nơi nó được canh tác và những người tạo ra nó. Do đó, thông tin về nguồn gốc cà phê cung cấp cho người tiêu dùng kiến thức trực quan về nhiều khía cạnh giá trị của nó, chẳng hạn như hương vị, mùi thơm và độ hiếm có, v.v…