Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Uniformity – Tính đồng nhất

Lối tắt:

Tính đồng nhất hay còn được xem là tính nhất quán của hương vị trong các cốc khác nhau của cùng một loại cà phê. Trong kỹ thật Cupping Uniformity được xem như một thuộc tính để đánh giá chất lượng cà phê. Sự khác nhau về mùi vị giữa các ly cà phê (trên cùng một loại cà phê) càng lớn, thì xếp hạng của thuộc tính này càng thấp.

Trước Taint – Khiếm khuyết hương (mùi)