Vacuum Cham

Vacuum Cham

Tên gọi một hệ thống (hoặc một dụng cụ) được sử dụng trong quá trình sản xuất cà phê hòa tan, với vai trò loại bỏ nước khỏi cà phê trong quá trình sấy thăng hoa.

Trong ngành thực phẩm, buồng chân không được sử dụng để chuyển nước từ thể rắn sang thể hơi (quá trình này được gọi là sấy thăng hoa). Một buồng chân không thường được làm bằng thép và trang bị máy bơm chân không để tạo nên môi trường áp suất thấp (áp suất chân không). Xem thêm nguyên lý hoạt động của Vacuum Chamber tại Wikipedia

Sấy thăng hoa trong sản xuất cà phê hòa tan

Trong quy trình sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, cà phê sau khi rang xay sẽ được hòa tan trong nước và ở 150o đến 180o C cho đến khi chiết xuất đạt nộng độ 15 đến 30% theo khối lượng. Sau đó, thông qua quá trình sấy phun hoặc sấy chân không (Vacuum Chamber) nước sẽ được loại bỏ hoàn toàn để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

So với kỹ thuật Sấy phun để cô đặc cà phê thì kỹ thuật sấy chân không đả chiếm ưu thế nhiều hơn trong hviệc duy trì chất lượng hương vị cuối cùng của cà phê. Xem thêm kỹ thuật sản xuất cà phê hòa tan để hiểu rõ hơn.