Viennese Coffee

Viennese Coffee

Kể từ tháng 10 năm 2011, Văn hóa quán cà phê Viennese (Viennese Coffee House Culture) đã được công nhận như một di sản văn hóa phi vật thể bởi UNESCO. Và phong cách “Cà phê kem của Viennese” cũng là một phần trong di sản văn hóa cà phê của thế giới. Theo truyền thống tại Viennese, một cốc Espresso sẽ được thêm kem tươi với tên gọi Viennese Coffee. Xem thêm về cà phê Viennese tại Wikipedia.