Villa Sarchi

Villa Sarchi

Villa Sarchi (còn gọi là La Luisa hay Villalobos Bourbon) là một đột biến tự nhiên của giống C. Bourbon với một đột biến gen khiến cây phát triển nhỏ hơn bình thường (hay còn gọi là đột biến lùn). Giống này được phát hiện ở Costa Rica từ những năm 1950 (hoặc 1960) ở vùng Tây Bắc của tỉnh Alajuela, sau đó đã trải qua chọn lọc phả hệ (lựa chọn từng cá thể cây trồng qua các thế hệ kế tiếp) ở đó.