Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Specialty Coffee

Lối tắt:

Khái niệm Specialty Coffee đề cập đến việc duy trì chất lượng trê toàn bộ quá trình sản xuất cà phê từ cấp độ nông trại đến cốc cà phê hoàn chỉnh. Specialty Coffee lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1974 bởi Erna Knutsen trong tạp chí Tea & Coffee Trade Journal.

Trước Shade Grown Coffee – Cà phê trồng dưới bóng râm
Sau Sustainable coffee – Cà phê bền vững