Khoa học
Cảm quan
Quyển sách mới nhất, toàn diện nhất, và có hàm lượng tri thức cao nhất của PrimeCoffee
Khoa Học
Chiết Xuất
Chiết xuất là tất cả mọi thứ mà nước lấy đi từ cà phê. Hiểu về chiết xuất, là hiểu tất cả những gì cà phê có!
"
Vietnamese Coffee Tasters Flavor Wheel
Từ điển "tiếng Việt" của những hương vị cà phê
Previous
Next

Thư viện
tài nguyên
ngành cà phê

Bộ sưu tập các tài nguyên hướng dẫn trực quan trong ngành cà phê được phát triển bởi PrimeCoffee. Ngoài việc cung cấp minh họa cho các bài nghiên cứu, đây là những thiết kế đẹp mắt sẵn sàng để in ấn, trang trí trong khu vực làm việc của bạn.


Khi bạn chi trả cho một tài nguyên;
Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !

— ng.tg.hai van —