Khoa Học
Chiết Xuất
Chiết xuất là tất cả mọi thứ mà nước lấy đi từ cà phê. Hiểu về chiết xuất, là hiểu tất cả những gì cà phê có!
"
Vietnamese Coffee Tasters Flavor Wheel
Từ điển "tiếng Việt" của những hương vị cà phê
Sổ tay Thuật ngữ
Cảm quan
Bộ công cụ đắc lực trên hành trình “đọc hiểu” hương vị cà phê của bạn
Previous
Next

Thư viện tài nguyên
ngành cà phê

Bộ sưu tập các tài nguyên hướng dẫn trực quan trong ngành cà phê được phát triển bởi PrimeCoffee. Ngoài việc cung cấp minh họa cho các bài nghiên cứu, đây là những thiết kế đẹp mắt sẵn sàng để in ấn, trang trí trong khu vực làm việc của bạn.


Khi bạn chi trả cho một tài nguyên;
Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !

— ng.tg.hai van —

-
Tài nguyên nhỏ
Cho thay đổi lớn

Trong khi PrimeCoffea đang phát triển các công cụ khác – nó mất một ích thời gian;
Bạn có thể xem xét việc quyên tặng kinh phí, để thúc đẩy tiến độ và nhận về các tài nguyên mới nhất từ Prime!