Khoa Học
Cà Phê
Một pho tư liệu đồ sộ cung cấp hệ thống kiến thức khoa học toàn diện cho ngành cà phê chất lượng cao.
"
Vietnamese Coffee Tasters Flavor Wheel
Từ điển "tiếng Việt" của những hương vị cà phê
Khoa học
Cảm quan
Quyển sách khai phá mối quan hệ giữa các giác quan của con người và các đặc tính cảm quan của cà phê
Previous
Next

Thư Viện
Tài Nguyên
Ngành Cà Phê

Bộ sưu tập các tài nguyên hướng dẫn trực quan trong ngành cà phê được phát triển bởi PrimeCoffee. Ngoài việc cung cấp minh họa cho các bài nghiên cứu, đây là những thiết kế đẹp mắt sẵn sàng để in ấn, trang trí trong khu vực làm việc của bạn.


Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​