_
Thư viện
Tài nguyên

Bạn đang có mặt kho tài nguyên trực quan hoá kiến thức ngành cà phê của PrimeCoffee. 

Thư Viện
Tài Nguyên
Ngành Cà Phê

Bộ sưu tập các tài nguyên hướng dẫn trực quan trong ngành cà phê được phát triển bởi PrimeCoffee. Lợi nhuận thu được từ việc bán sách – tài liệu là động lực quan trọng để PrimeCoffee duy trì việc phát triển nội dung và tạo nên nhiều tài nguyên hữu ích khác.

Chúng mình – các biên tập viên luôn tự nhắc nhở rằng primecoffea.com là một nơi thuộc về mọi người; và tất cả những thành tựu nhỏ này đến tự sự ủng hộ ban đầu của bạn dành cho trong blog.

Sách
Sách Lên men cà phê - PrimeCoffee

Sách LÊN MEN CÀ PHÊ

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 09/2023 ]

Sách Khoa Học Rang - PrimeCoffee

Sách Khoa Học Rang

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 11/2023 ]

Poster
Online & App​

App Vòng Tròn Hương Vị

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 7/2023 ]​

App La Bàn Chiết Xuất - PrimeCoffee

App La Bàn Chiết Xuất

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 9/2023 ]​

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​