Thư Viện Tài Nguyên Ngành Cà phê - PrimeCoffee

_
Thư viện
Tài nguyên

Bạn đang có mặt kho tài nguyên trực quan hoá kiến thức ngành cà phê của PrimeCoffee. 

Thư Viện
Tài Nguyên
Ngành Cà Phê

Bộ sưu tập các tài nguyên hướng dẫn trực quan trong ngành cà phê được phát triển bởi PrimeCoffee. Lợi nhuận thu được từ việc bán sách – tài liệu là động lực quan trọng để PrimeCoffee duy trì việc phát triển nội dung và tạo nên nhiều tài nguyên hữu ích khác.

Chúng mình – các biên tập viên luôn tự nhắc nhở rằng primecoffea.com là một nơi thuộc về mọi người; và tất cả những thành tựu nhỏ này đến tự sự ủng hộ ban đầu của bạn dành cho trong blog.

Sách & Tài liệu
Sổ tay kỹ thuật Barista - PrimeCoffee

Sổ tay Kỹ Thuật Barista

[Dowload Miễn Phí ]

Giao thức Cupping tinh gọn từ Barista Hustle | PrimeCoffee

Bộ Giao thức Cupping

[Dowload Miễn Phí ]

Báo cáo chuyên đề Tương Lai Của Cà Phê Robusta – WCR Cover

Báo cáo chuyên đề Robusta

[Dowload Miễn Phí ]

Bộ tiêu chuẩn đánh giá Fine Robusta

Bộ tiêu chuẩn Fine Robusta

[Dowload Miễn Phí ]

Sách Lên men cà phê - PrimeCoffee

Sách Lên Men

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 09/2024 ]

Sách Khoa Học Rang - PrimeCoffee

Sách Khoa Học Rang

[DỰ KIẾN RA MẮT VÀO 12/2024 ]

Poster
Online & App​

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​