Tra Cứu Thuật Ngữ Cà Phê

Bean | Hạt

Brewing | Pha chế

Cupping

Espresso

Growing | Canh tác

Origin | Nguồn gốc

Processing | Quá trình

Product | Sản phẩm

Roasting | Rang

Tasting | Thử nếm

Trading | Thương mại

Variety | Giống loài


Bạn không chắc một trong những thuật ngữ được thảo luận trên blog của PrimeCoffea có nghĩa là gì? Đây là bảng thuật ngữ với hầu hết các khái niệm liên quan đến pha cà phê phổ biến. Mục đích của cuốn từ điển cà phê này là đưa ra các định nghĩa ngắn gọn và súc tích, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến bài viết liên quan nếu thực sự nó là một thuật ngữ cần nghiên cứu nhiều hơn.

Bạn có thể nhận thấy rằng đôi khi một số thuật ngữ hay khái niệm chứa thông tin mâu thuẫn với sự đồng thuận của giới cà phê. Nếu những quan điểm “dị giáo” chưa phù hợp với bạn, bạn có thể để lại nhận xét hoặc liên hệ với PrimeCoffee

Cám ơn các bạn, những người yêu cà phê thực sự đam mê!