TUYÊN BỐ TÁC QUYỀN

PrimeCoffee không kinh doanh cà phê – Nên NỘI DUNG là vốn quý nhất; Hãy cẩn trọng khi bạn sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại !

Quyền sở hữu và quyền tác giả

Toàn bộ nội dung (bao gồm văn bản và hình ảnh liên quan) từ PrimeCoffea.com được cá nhân tác giả thực hiện và tổng hợp từ nhiều nguồn cho mục đích chia sẻ kiến thức – phi thương mại. Các nội dung này được bảo hộ tác quyền theo Chứng chỉ bảo vệ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, chia sẻ các nội dung từ PrimeCoffee miễn là đảm bảo một số quy định cơ bản: 

  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng KHÔNG ĐƯỢC chỉnh sửa nội dung, câu văn nhằm mục đích thương mại và/hoặc gây hiểu lầm cho người đọc. 
  • Bạn PHẢI ghi nguồn tham khảo và dẫn liên kết về bài đăng tại primecoffea.com. Các liên kết (backlink) này thực sự giúp ích cho PrimeCoffee rất nhiều. 
  •  ĐỐI VỚI CÁC SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TÀI LIỆU LIỆU KỸ THUẬT SỐ: Không một phần nào của các Sách, Ấn phẩm và Tài liệu được công bố bởi PrimeCoffee có thể được sao chép hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm ở dạng in, photocopy hoặc kỹ thuật số mà không có sự cho phép bằng văn bản của PrimeCoffee.

Chia sẻ để cùng phát triển

PrimeCoffee không được điều hành bởi những chuyên gia, và cũng không có động lực kinh doanh hay tiếp thị. Mỗi bài đăng, mỗi tài nguyên đều được thực hiện bởi sự thôi thúc của cá nhân tác giả. Vậy nên để PrimeCoffee hiện diện đến hôm nay (từ năm 2017) đó là nhờ sự ủng hộ của đọc giả đối với các nội dung và tài nguyên của trang. PrimeCoffee chỉ là kết quả của việc chia sẻ niềm đam mê đến cộng đồng, mà bạn cũng là một phần trong số đó. Do vậy, thay vì sao chép, hãy chọn chia sẻ với sự tôn trọng!

Trân trọng, và mến chúc bạn thành công với cốc cà phê của chính mình! 

Bạn có thể lựa chọn giữa việc chia sẻ; Hoặc lấy đi kiến thức từ một nơi thuộc về mọi người! ​