TUYÊN BỐ TÁC QUYỀN

PrimeCoffee không kinh doanh cà phê – Nên NỘI DUNG là vốn quý nhất với chúng mình; Hãy cẩn trọng khi bạn sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại !

Chia sẻ để cùng phát triển

Toàn bộ nội dung (bao gồm văn bản và hình ảnh liên quan)  từ PrimeCoffea.com được cá nhân mình thực hiện và tổng hợp từ nhiều nguồn cho mục đích chia sẻ kiến thức – phi thương mại. Các nội dung này được bảo hộ tác quyền theo Chứng chỉ bảo vệ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, chia sẻ các nội dung từ PrimeCoffee miễn là đảm bảo một số quy định cơ bản: 

  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. 
  • Khi đăng lại vui lòng ghi Nguồn tham khảo và dẫn link về bài gốc từ PrimeCoffea.com. Các liên kết này (backlink) thực sự giúp ích cho PrimeCoffee rất nhiều 😉

Không phải sự găn đe!

PrimeCoffee không được điều hành bởi những chuyên gia, và cũng không có động lực kinh doanh hay tiếp thị. Mỗi bài đăng, mỗi tài nguyên đều được thực hiện bởi sự thôi thúc của cá nhân tác giả. Vậy nên để PrimeCoffee hiện diện đến hôm nay (từ năm 2017) đó là nhờ sự ủng hộ của đọc giả thông qua Quyên Góp & các Tài nguyên học thuật! PrimeCoffee chỉ là kết quả của việc chia sẻ niềm đam mêm đến cộng đồng, mà bạn cũng là một phần trong số đó – Thay vì sao chép, hay chọn chia sẻ với sự tôn trọng!

Trân trọng, và mến chúc bạn thành công với cốc cà phê của chính mình! 

Bạn có thể lựa chọn giữa việc chia sẻ; Hoặc lấy đi kiến thức từ một nơi thuộc về mọi người!

— ng.tg.hai van —