TUYÊN BỐ TÁC QUYỀN

PrimeCoffee không kinh doanh cà phê – Nên NỘI DUNG là vốn quý nhất với chúng mình; Hãy cẩn trọng khi bạn sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại !

Chia sẻ để cùng phát triển

Toàn bộ nội dung (bao gồm văn bản và hình ảnh liên quan)  từ PrimeCoffea.com được xây dựng và tổng hợp từ nhiều nguồn cho mục đích chia sẻ kiến thức – phi thương mại. Các nội dung này được bảo hộ tác quyền theo Chứng chỉ bảo vệ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, chia sẻ các nội dung từ PrimeCoffea miễn là đảm bảo một số quy định cơ bản: 

  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. 
  • Khi đăng lại vui lòng ghi Nguồn tham khảo và dẫn link về bài gốc từ PrimeCoffea.com. Các liên kết này (backlink) thực sự giúp ích cho PrimeCoffee rất nhiều 😉. 

Không phải sự găn đe!

Tại PrimeCoffee, mình không khai thác lợi nhuận từ kiến thức, mỗi nghiên cứu đều được thực hiện bởi sự thôi thúc của cá nhân mình. Không có kinh doanh & tiếp thị, nên để PrimeCoffee hiện diện đến hôm nay (từ 2017) đó là nhờ một phần Quyên Góp quý giá từ cộng đồng! Nếu hiểu được điều này bạn sẽ thấy sức mạnh của sự chia sẻ.

Trân trọng, và mến chúc bạn thành công với cốc cà phê của chính mình! 

Bạn có thể lựa chọn giữa việc chia sẻ; Hoặc lấy đi kiến thức từ một nơi thuộc về mọi người!

— ng.tg.hai van —