Espresso

Espresso

Espresso thực chất là một thức uống cà phê đậm đặc, được chiết xuất bởi máy Espresso dưới áp lực lớn, tạo ra một lớp bọt (Crema) trên bề mặt. Espresso có độ sánh đặc hơn cà phê được pha chế bằng các phương pháp khác. Nó có nồng độ chất rắn lơ lửng, các chất hòa tan và crema cao hơn.

Người Ý có thể được xem là dân tộc đầu tiên thưởng thức cà phê Espresso

Hiệp hội cà phê đặc sản (SCA) định nghĩa cà phê cà phê Espresso là:

“… Một loại đồ uống 25 – 35ml được pha chế từ 7 – 9 gam cà phê (14 – 18gam đối với Double shot) ; Theo đó nước nóng từ 90,5 – 96,1oC được ép ở áp suất 9 – 10 atm qua cà phê xay sao cho thời gian pha là 20 – 30 giây. Trong khi pha, dòng cà phê Espresso sẽ có độ nhớt của mật ong ấm và cà phê uống thu được sẽ có lớp crema vàng sẫm, dày. Espresso nên được pha chế và phục vụ ngay lập tức cho người tiêu dùng.”

Tuy nhiên, cũng theo một khảo sát của SCA, khái niệm về Espresso không thực sự là một tiêu chuẩn. Một ly cà phê Espresso 36,5 gam bắt đầu với liều lượng 18 – 20 gam (sử dụng basket 18 gam), được chiết xuất trong 25 – 30 giây, với nước nóng 93°C, ở áp suất 9 bar đang phổ biến trong hầu hết các quán cà phê hiện đại.