Chế biến
Cách mà cà phê được thu hái, phân loại, tách vỏ, làm khô,.. Được gọi chung là Chế biến và nó thực sự làm nên khác biệt giữa cà phê đặc sản với cà phê thương mại!
Cơ sở Hóa-Sinh của lên men cà phê

Cơ sở Hóa sinh của lên men cà phê

Có thể nói lên men tham gia vào quy trình sản xuất phần lớn cà phê trên thế giới, nhưng bản thân cà phê không phải là một loại đồ