Specialty Coffee
Một loại cà phê đáp ứng mọi tiêu chuẩn chất lượng và làm tăng giá trị cuộc sống cũng như sinh kế của tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng thực sự là một Specialty Coffee
Sản xuất cà phê tại Indonesia

Sản xuất cà phê tại Indonesia

Chúng ta rất ít khi nhắc đến cà phê Indonesia trên thị trường quốc tế, hoặc đúng hơn là hầu hết cà phê đặc sản của Indonesia được gọi bằng

Cà phê Kona từ Hawaii

Cà phê Kona từ Hawaii

Hawaii là vùng sản xuất cà phê duy nhất ở một quốc gia thuộc Thế giới thứ nhất. Điều này làm thay đổi nền kinh tế cũng như hoạt động