Crema | Prime Coffee

Crema

Crema là lớp bọt màu nâu vàng phía trên cùng của cốc espresso khi được pha. Crema được tạo ra trong quá trình pha espresso khi nước nóng với áp lực cao được nén qua cà phê. Quá trình này tạo ra một hỗn hợp phức tạp giữa dầu cà phê, các hợp chất hữu cơ và khí carbon dioxide được giải phóng từ hạt cà phê.

Crema là một phần quan trọng của một cốc espresso hoàn chỉnh, cung cấp không chỉ về hương vị và mùi hương mà còn về trải nghiệm thẩm mỹ và chất lượng của cốc cà phê.

« Quay lại bảng thuật ngữ