Oligomer hóa | Prime Coffee

Oligomer hóa

Oligomer hóa là quá trình hình thành các oligomer từ các monomer, trong đó oligomer là một phân tử có độ polymer hóa thấp hơn so với polymer. Cụ thể, Trong hóa học và hóa sinh, oligomer là phân tử cấu tạo bởi một số ít đơn vị lặp lại tương tự hoặc giống hệt nhau, còn gọi là monomer, oligomer hóa xảy ra khi một số lượng nhất định các đơn vị monomer kết hợp với nhau để tạo thành các cấu trúc phân tử lớn hơn, nhưng vẫn còn ở mức độ “nhỏ” so với polymer.

Oligomer hóa thường là một bước trung gian quan trọng trong quá trình tổng hợp polymer. Các oligomer có thể có một số ứng dụng trong ngành công nghiệp, chẳng hạn như trong sản xuất hóa chất, dược phẩm, và vật liệu polymer đặc biệt. Những oligomer này có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm có tính chất cụ thể hoặc để tham gia vào các quy trình hóa học và kỹ thuật khác.

« Quay lại bảng thuật ngữ