Sorting | Prime Coffee

Sorting

Sorting là quá trình phân loại các hạt cà phê theo kích thước, trọng lượng, màu sắc, hoặc các yếu tố khác như tỷ trọng, tỷ lệ lỗi (defects). Quá trình sorting giúp tách hạt cà phê theo các tiêu chí cụ thể, từ đó tạo ra các lô cà phê có chất lượng đồng đều và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của thị trường hoặc khách hàng.

Các phương pháp sorting thường bao gồm sử dụng máy móc hoặc công cụ thủ công để phân loại hạt cà phê dựa trên các tiêu chí như kích thước, trọng lượng, màu sắc và mức độ chất lượng. Một số hạt cà phê có thể được loại bỏ hoặc được chọn lựa để tạo ra các lô cà phê chất lượng cao hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Quá trình sorting là một bước quan trọng trong quy trình xử lý cà phê nhân xanh, đảm bảo rằng chỉ những hạt cà phê tốt nhất và phù hợp nhất được chọn lựa và bán ra thị trường.

« Quay lại bảng thuật ngữ