Slide 1

Cám ơn bạn,
Vì đã dành thời gian cho Prime Coffee!

Không có con người cà phê chỉ là một cấu trúc mang tính lý thuyết - Thiếu đi cà phê con người cũng mất đi phần nào tính vẹn toàn
[ Trích Pour Your Heart Into It ]

Mình không phải một barista, chuyên gia về cà phê hay một nhà văn, càng không phải một nông dân cần mẫn - Mình chỉ thích khám phá, và kiên trì làm điều mình tin là đúng! Nếu bạn thích trang webs này, mình rất cảm kích vì điều đó!

All About Ng Tg hai Van

Hãy làm việc cùng nhau, nhưng trước tiên hãy cho mình biết về bạn!

PrimeCoffee là một website cá nhân được quản lý bởi duy nhất mình (Ng.Tg.Hai Van), Vì vậy nếu mình không hồi đáp bạn sớm, xin hãy thông cảm vì điều đó, mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể!

Mục tiêu của Prime Coffee khi ra đời - và cũng chính bây giờ - là phải làm sao tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi hạt cà phê, do vậy mình đã viết về cà phê với hy vọng có thể truyền đạt được nhiều thông tin hơn đến với cộng đồng. Mình luôn tìm cách hợp tác với các cá nhân và công ty làm những điều tuyệt vời trong ngành cà phê - nếu bạn muốn đóng góp, vui lòng liên hệ với một đề xuất!, đồng thời bạn có thể xem xét việc Quyên Góp để giúp trang mang đến trải nghiệm tốt hơn.