Starter Cultures | Prime Coffee

Starter Cultures

Starter Cultures – Giống khởi động là các vi sinh vật được sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm lên men nhằm mang lại những thay đổi mong muốn và có thể dự đoán được ở thành phẩm, như kéo dài thời gian bảo quản, cải thiện giá trị dinh dưỡng, chất lượng cảm quan và/hoặc tăng giá trị kinh tế. Các giống khởi động đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất thực phẩm như sữa chua, phô mai, bia, rượu, kimchi và nhiều sản phẩm lên men khác. Chúng cung hệ cấp vi sinh vật cần thiết để tạo ra các quá trình lên men mong muốn, cải thiện hương vị, kết cấu, và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mặc dù nhiều loại thực phẩm lên men có thể được sản xuất mà không cần giống khởi động, tuy nhiên việc bổ sung các giống khởi động sẽ tạo cơ sở để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất theo lịch trình nhất quán, với chất lượng sản phẩm nhất quán. Trong công nghiệp lên men thực phẩm, các giống nấm men khởi động được biết đến rộng rãi để sử dụng trong pho mát, sữa chua, bia và rượu vang. Việc sử dụng các loài vi sinh nuôi cấy để khởi động một quá trình lên men cà phê có kiểm soát có thể đảm bảo chất lượng cà phê tốt nhất và tăng lợi ích kinh tế cho người sản xuất.

Một số nhà nghiên cứu đã đề cập, các vi sinh vật được chọn để nuôi cấy khởi động sẽ cần có một số đặc điểm nhất định, chẳng hạn như không gây bệnh, không độc tố và có thể thích ứng với nguyên liệu thô và quy trình. Đồng thời phải đảm bảo chất lượng cảm quan, kéo dài thời gian bảo quản, giảm thời gian chế biến và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh, v.v…

« Quay lại bảng thuật ngữ