Mocha

Chuyện về cà phê Mocha từ Yemen

Trong lịch sử lâu đời và lâu đời của cà phê Arabica, Yemen giữ một vị trí rất đặc biệt. Trong khi Ethiopia được ca ngợi là “nơi sinh ra