Axit carboxylic | Prime Coffee

Axit carboxylic


Axit carboxylic là một loại hợp chất hóa học chứa nhóm chức -COOH (còn được gọi là nhóm carboxyl). Cấu trúc của axit carboxylic bao gồm một nhóm cacbonyl (-CO) kết hợp với một nhóm hydroxyl (-OH). Công thức tổng quát của một axit carboxylic là R-COOH, trong đó R đại diện cho một nhóm hydrocarbon hoặc một phần tử khác.

Các ví dụ phổ biến về axit carboxylic bao gồm axit axetic (có trong giấm), axit fomic (tìm thấy trong châu chấu), axit butyric (có mùi của sữa chua đã hỏng), và axit benzoic (có trong hoa quả và thực phẩm khác). Các axit carboxylic có thể tồn tại ở dạng tự do hoặc dưới dạng este, trong đó nhóm hydroxyl của axit đã phản ứng với một cồn.

« Quay lại bảng thuật ngữ