Boiler | Prime Coffee

Boiler

Boiler là một thiết bị được sử dụng để tạo ra và duy trì nhiệt độ cao của nước hoặc hơi nước. Trong ngữ cảnh của việc pha cà phê, boiler thường được sử dụng trong máy pha cà phê espresso.

Trong máy pha cà phê espresso, boiler là nơi nước được nung nóng để tạo ra nước nóng và áp suất cần thiết để pha cà phê espresso. Có hai loại chính của boiler:

  1. Boiler đơn: Máy pha cà phê espresso có thể có một boiler duy nhất, trong đó nước được sử dụng để tạo ra cả espresso và hơi nước cho sữa. Trong trường hợp này, máy pha cà phê phải chuyển đổi giữa hai chế độ, pha espresso và pha sữa, bằng cách điều chỉnh nhiệt độ của boiler.
  2. Boiler đa: Một số máy pha cà phê espresso có hai hoặc nhiều boiler riêng biệt. Một boiler được sử dụng để tạo ra nước nóng và áp suất cho espresso, trong khi boiler khác được sử dụng để tạo ra hơi nước cho sữa. Điều này cho phép người dùng pha cà phê và đánh bọt sữa cùng một lúc mà không cần phải chuyển đổi giữa các chế độ.

Trong cả hai trường hợp, boiler đảm bảo rằng nước hoặc hơi nước được duy trì ở nhiệt độ chính xác và ổn định để tạo ra cà phê espresso chất lượng.

« Quay lại bảng thuật ngữ