Quaker | Prime Coffee

Quaker

Quaker là những hạt cà phê chưa trưởng thành, không có đủ lượng đường để đạt được sự phát triển (và màu sắc) như các hạt khác trong cùng một mẻ rang. Quaker đặc biệt khó xác định trong quá trình phân loại thủ công đối với cà phê nhân xanh. Kết quả là chúng thường chỉ được phát hiện sau quá trình rang.

Thông thường, những quả cà phê chưa chín là nguyên nhân tạo ra quaker. Do đó, cà phê qua sơ chế ướt (washed) thường ít quaker hơn sơ chế khô (natural), vì trái cà phê được rữa trong nước nên các hạt xanh/chưa đủ chín, nhẹ hơn sẽ nổi lên và được hớt bỏ.

Nếu có quá nhiều hạt cà phê quaker được đi vào quá trình chiết xuất, chúng có thể ảnh hưởng đến hương vị. Giống như một quả chuối xanh, nó có vị rất khô và gắt. Gần như phấn và chua như mận chưa chín. Chúng có thể làm cho một ly cà phê ngon có vị đậm đà và không cân bằng.”

« Quay lại bảng thuật ngữ