Thị trường C | Prime Coffee

Thị trường C

Thị trường C là sàn giao dịch toàn cầu, trong đó cà phê Arabica trên thế giới được mua và bán hàng ngày trên các sàn giao dịch hàng hóa, như sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và sàn giao dịch hàng hóa London (LIFFE). Nếu bạn đang nghĩ điều đó giống như thị trường tài chính hoặc sàn giao dịch chứng khoán thì bạn hoàn toàn chính xác! Giống như đường, lúa mì, bông, dầu hoặc vàng, cà phê được coi là một loại hàng hóa, và luồng mua và bán qua lại là thứ thông báo giá cà phê luôn biến động, hay còn gọi là giá “C”.

Sự thật thú vị: chữ “C” trong C Market thực sự là viết tắt của “trung tâm” (center) chứ không phải “cà phê” (coffee) hay “hàng hóa” (commodity) như một số người vẫn nghĩ. Thị trường C hiện đại mà chúng ta biết ngày nay được thành lập vào năm 1968-1969 bởi các nhà sản xuất ở Trung Mỹ, những người đang tìm cách phân biệt giá của họ, chủ yếu là từ đậu Brazil. Trước khi có Thị trường C, cà phê Arabica được giao dịch theo hợp đồng Universal hoặc hợp đồng “U”. Ngày nay, các nước sản xuất cà phê trên khắp thế giới giao dịch hạt cà phê Arabica của họ trên Thị trường C, không chỉ những hạt cà phê từ Trung Mỹ.

« Quay lại bảng thuật ngữ