Wacheff | Prime Coffee

Wacheff

Wacheff Là một dụng cụ rang cà phê của người Ethiopia được làm bằng đất sét có hình dạng giống cái chảo và được sử dụng cho các buổi lễ cà phê trong truyền thống của người Ethiopia (Ethiopian Coffee Ceremony).

« Quay lại bảng thuật ngữ