Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee
Giống cà phê Catuai - PrimeCoffee

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:4 mins read
  • Post category:Giống loài

Giống cà phê Catuai là kết quả lai tạo giữa giống Mundo Novo và giống Caturra lùn, do viện nghiên cứu nông nghiệp Sao Paulo - Brazil thực hiện. Cây…