Bộ tiêu chuẩn đánh giá Fine Robusta

Tài liệu này được chia sẻ bởi PrimeCoffee để giúp các nhà sản xuất và bất kỳ ai yêu thích có thể dễ dàng đánh giá chất lượng cà phê một cách khoa học và nhất quán.

PrimeCoffee và tác giả miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Fine Robusta Standards and Protocols

Bộ tiêu chuẩn đánh giá Fine Robusta

Bộ tiêu chuẩn đánh giá Fine Robusta hay “Fine Robusta Standards and Protocols Comprehensive” là một tài liệu hướng dẫn toàn diện về các tiêu chuẩn và quy trình nhằm đảm bảo chất lượng cao cho cà phê Robusta. 

Thông tin, tiêu chuẩn trong tài liệu này là kết quả của một công trình hợp tác do Viện Chất lượng Cà phê (CQI) và Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) dẫn đầu, kết hợp với dữ liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế và dựa trên các thực hành phân loại cà phê arabica của Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA). Các tiêu chuẩn và nguyên tắc này đã tham gia vào Chứng nhận Q Grader Robusta của CQI, nhằm giúp ngành công nghiệp phân biệt Fine Robusta. Đây là tài liệu thiết yếu cho nông dân, nhà chế biến và các chuyên gia trong ngành cà phê áp dụng đúng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và giá trị cà phê Robusta.

Chúng tôi tin rằng, việc chia sẻ miễn phí bộ tài liệu này là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và chia sẻ kiến thức trong cộng đồng cà phê Robusta Việt Nam. Vì vậy, bạn có thể tải xuống miễn phí bộ tài liệu [có tính phí này] – và bản dịch tiếng Việt để dễ dàng nghiên cứu, ứng dụng. 

Tài Nguyên Mới

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm!

PrimeCoffee xin trân trọng thông báo về Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm áp dụng cho tất cả các tài liệu mà chúng tôi chia sẻ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu "Fine Robusta Standards and Protocols Comprehensive" và các bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Nam.